Płatne Pakiety
Darmowy (unlimited (never expires) - PLN0)
Darmowy wpis dotyczący danych klubu

Featured - Nie
Allow Videos - Nie
Allow Photos - Tak
Allow Sounds - Nie
Allow Files - Nie
 
Promocja (360 days - PLN100)
Promocja klubu - klub będzie wyróżniony przez okres 360 dni.

Featured - Tak
Allow Videos - Nie
Allow Photos - Tak
Allow Sounds - Nie
Allow Files - Nie
 
 
Pakiety